Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Κύπρο και Εξωτερικό

Η ΕΚΟ CYPRUS LIMITED, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ανακοινώνει, στο πλαίσιο του προγράμματος “Proud of Youth”, τη χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές, για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Οι υποτροφίες προσφέρονται μέσω του Ιδρύματος EKO CYPRUS LIMITED SCHOLARSHIPS FOUNDATION και στοχεύουν στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν στους τομείς της Μηχανικής και Ενέργειας, της Διοίκησης και Οικονομίας, του Περιβάλλοντος και της Πληροφορικής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Προκήρυξη του Προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 20.05.2024