Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Σε συνέχεια της από 10 Απρίλιου 2023 σχετικής ανακοίνωσης/προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, επελέγησαν από την αρμόδια επιτροπή ως υπότροφοι οι υποψήφιοι με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

 

PA-00015-14698-KZR60

PA-00015-14868-KH4SZ

PA-00015-13787-THWF7

PA-00015-09497-RWZ8T

PA-00015-09187-NU950

PA-00015-15179-CXQXZ

PA-00015-15137-2493P

PA-00015-14317-WBCF6

PA-00015-15128-PK1ZC

PA-00015-10218-PFSIS

PA-00015-14222-MJZ0U

PA-00015-09501-26JSZ

PA-00015-14541-5UZ39

PA-00015-08769-UTX7V

PA-00015-09473-ZFV9Y

PA-00015-15004-9BXLT

PA-00015-11775-CNLKJ

PA-00015-09487-KHXDR

PA-00015-14155-2K435

PA-00015-15097-UXXH9

PA-00015-13281-MEKRR

PA-00015-08835-VHIAT

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους και να τους ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία!

 

Διεύθυνση Εταιρικής Ευθύνης HELLENiQ ENERGY