Για επικοινωνία με τη Διεύθυνση Eταιρικής Ευθύνης του Ομίλου: scholarships@helleniq.gr, 2106302791