Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Η HELLENiQ ENERGY προσφέρει σε αριστούχους φοιτητές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν στους τομείς της Μηχανικής και Ενέργειας, της Διοίκησης και Οικονομίας, του Περιβάλλοντος και της Πληροφορικής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Προκήρυξη του Προγράμματος.