Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Η HELLENiQ ENERGY προσφέρει σε αριστούχους φοιτητές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν στους τομείς της Μηχανικής και Ενέργειας, της Διοίκησης και Οικονομίας, του Περιβάλλοντος και της Πληροφορικής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Προκήρυξη του Προγράμματος.

Χρήσιμη Πληροφορία: Εάν δεν έχετε λάβει εγκαίρως κάποιο υποχρεωτικό για την τελική υποβολή της αίτησής σας έγγραφο (βεβαιώσεις σχολών, αντίγραφο ποινικού μητρώου κ.λπ.), επισυνάψτε στα αντίστοιχα πεδία υπεύθυνη δήλωση που να μας γνωστοποιεί τις καθυστερήσεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 20.05.2024