Για επικοινωνία σχετική με το Πρόγραμμα Υποτροφιών: scholarships.cyprus@helpe.gr, 22477000